Y gwahaniaeth rhwng siaced i lawr a siaced cotwm

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda newidiadau'r farchnad, mae cotiau gaeaf hefyd yn mynd ar drywydd adnewyddu yn gyson.Er mwyn cwrdd â gwahanol anghenion defnyddwyr, mae yna lenwwyr amrywiol gyda gwahanol ddeunyddiau, cadw cynhesrwydd gwahanol a nodweddion gwahanol ar y farchnad.

Gellir dweud bod siaced i lawr yn y gaeaf yn anghenraid i fynd trwy'r oerfel.Mae'r siaced lawr yr ydym yn gyfarwydd â hi wedi'i llenwi â down.Mae'r siacedi cyffredin i lawr ar y farchnad yn hwyaden i lawr, hynny yw, y lawr ar abdomen hwyaid, ar ffurf blodau cyrs.Nid yw'n teimlo mor galed â phluen, ond mae'n ysgafn iawn ac yn feddal, a does dim angen dweud mwy am ei chynhesrwydd.Wrth gwrs, bydd pris siaced i lawr o ansawdd uchel yn gymharol uchel, ac weithiau bydd ychydig o flas naturiol i lawr.

Mae cynnwys i lawr, gradd blewog a swm llenwi i lawr yn fynegeion pwysig i farnu manteision ac anfanteision cynhyrchion i lawr.Yn eu plith, gradd blewog yn fynegai pwysig i fesur ansawdd cadw cynhesrwydd;Po uchaf yw'r radd blewog, mae'n golygu y gellir gosod cyfaint mwy o haen aer ar gyfer inswleiddio thermol, felly gorau oll yw'r inswleiddiad thermol.

Oherwydd pris uchel dillad i lawr, mae dillad cotwm o wahanol ddeunyddiau hefyd wedi ymddangos ar y farchnad.Ar hyn o bryd, mae cotwm i lawr a chotwm DuPont yn fwy cyffredin.

Mae gan gotwm Down a chotwm DuPont gadw gwres cain, meddal, da, nid yw'n hawdd ei ddadffurfio ac ni fyddant yn treiddio i sidan.Ni fydd diffyg cynhesrwydd, arogl rhyfedd a gwallt ar ôl golchi.

Ar ben hynny, ar ôl dod ar draws dŵr, gall barhau i gynnal ei siâp yn y bôn, felly mae ganddo nodweddion inswleiddio thermol o hyd.Ar ôl bod yn wlyb, gall sychu'n gyflym;

Y gwahaniaeth mwyaf greddfol rhyngddynt ac i lawr yw'r pris.Dim ond adar y gellir eu casglu i lawr, a bydd y gost yn uwch ac yn uwch, a fydd yn arwain at gynnydd sydyn ym mhris y farchnad ryngwladol i lawr, ac yn naturiol yn gwneud cynhyrchion i lawr yn fwy a mwy costus.Gellir diwydiannu cotwm DuPont a chotwm i lawr, felly mae'r pris yn is nag i lawr.

Gall cwsmeriaid ddewis llenwyr gwahanol yn ôl gwahanol grwpiau defnyddwyr.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda diweddaru technoleg yn barhaus, mae ansawdd llenwyr amrywiol ddeunyddiau wedi gwella'n fawr.P'un a yw'n siaced i lawr neu siaced gotwm, mae'r ansawdd wedi'i warantu a gellir ei brynu'n gartrefol.


Amser post: Awst-11-2021