Newyddion

 • Esblygiad ffasiwn dynion

  Gyda gwelliant parhaus estheteg pobl a phoblogeiddio ffasiwn, nid yw dillad dynion bellach yn sefyllfa “modelau sylfaenol yn curo'r byd”.Mae mwy a mwy o ddynion yn dechrau rhoi sylw i'w dillad, efallai ansawdd y ffabrigau, efallai y t ...
  Darllen mwy
 • Y gwahaniaeth rhwng siaced i lawr a siaced cotwm

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda newidiadau'r farchnad, mae cotiau gaeaf hefyd yn mynd ar drywydd adnewyddu yn gyson.Er mwyn cwrdd â gwahanol anghenion defnyddwyr, mae yna lenwwyr amrywiol gyda gwahanol ddeunyddiau, cadw cynhesrwydd gwahanol a nodweddion gwahanol ar y marc ...
  Darllen mwy
 • Pwysigrwydd cymhwyso lliw i ddillad

  Lliw dillad yw'r argraff gyntaf o synnwyr dillad, mae ganddo atyniad cryf.Mae paru lliw a lliw yn sail i ddylunio ffasiwn.Mewn dylunio ffasiwn, paru lliwiau yw'r ffactor mwyaf sylfaenol a phwysig.Gall defnydd da o liw nid yn unig ddod ag effaith weledol gref i bobl, ond ...
  Darllen mwy
 • Mae'r manylion yn pennu ansawdd

  Gyda'r newid yn y galw am brynu brandiau, manwerthwyr a defnyddwyr, mae'r manylion allweddol yn cael eu diweddaru, gan gyflwyno arferol newydd.Bydd ein dylunwyr yn integreiddio mwy o fanylion i'r dillad, yn dod â chysur i fywyd bob dydd, ac yn cynyddu gradd ffasiwn cynnyrch sengl.Trwy ddiweddaru'r manylion clasurol ...
  Darllen mwy
 • Cynnal a Chadw Dyddiol o Siaced Down

  1, Y sychlanhau Gellir glanhau'r siaced i lawr yn sych os nodir hynny.Gellir ei sychlanhau pan fydd gan y siaced i lawr staeniau difrifol, ond mae angen ei anfon at sychlanhawr proffesiynol i'w lanhau, er mwyn osgoi difrod i'r siaced i lawr a achosir gan weithdrefnau glanhau sych diamod neu israddol a ...
  Darllen mwy
 • Nodweddion Gwahanol Fersiynau O Siacedi Down Merched

  Math A Mae proffil dillad Math A yn cael ei nodweddu gan y gôt a'r gôt heb unrhyw waist, neu linell gwasg ychydig, ac hem llydan.Gall amlygu rhan uchaf y corff neu'r waist yn unig, ond hefyd gorchuddio'ch bol, cyflawni effaith colli pwysau yn weledol, cuddio diffygion y corff.Mae'r amlinelliad cyffredinol yn syml ac yn ...
  Darllen mwy
 • Pwysigrwydd Addasu

  Manteision wedi'u haddasu yn unol â gofynion y cwsmer: 1. Pris dewisol: gall cwsmeriaid addasu'r arddulliau ar y pris cyfatebol yn ôl eu grwpiau defnyddwyr, er mwyn cael gafael yn well ar y gofod elw.2. Ffabrig dewisol: gall arfer ddewis yn rhydd ac yn hyblyg y ffabrig a ddefnyddir gan y c...
  Darllen mwy